Vyjádření k probíhající reknostrukci budovy kostela CČSH na Žižkově. 

 

V srpnu roku 2019 jsme obdrželi dotaci EU na celkovou rekonstrukci prostor kostela náboženské obce církve československé husitské (dále CČSH) na Žižkově sídlícího na Náměstí Barikád 1. Kostel byl již v této době ve špatném technickém stavu a nebylo možné v něm realizovat množství kulturních, sociálních a komunitních aktivit, které nabízelo Husitské centrum ve spolupráci s CČSH.  

 

Ke stavbě byly řádně vypracovány všechny odborné posudky a sondy a byla získána patřičná povolení. Po dlouhém procesu výběrového řízení začala firma DC Engeneering stavební práce. V průběhu prvních týdnů odhalili pracovníci stavby četné nestabilní konstrukce v hlavní lodi, které bylo nutné neprodleně odstranit. Po poradě se stavebním úřadem byla novým projektantem vypracována dokumentace pro změnu stavby před dokončením, která byla podána na stavební úřad v květnu roku 2021 a  schválena 30.10.2021.  V době jednání musely být zastaveny veškeré práce a to v termínu od srpna 2020 do října 2021. 

 

Od října roku 2021 bylo opět možné obnovit stavební práce dle nového projektu. V současné době jsou po záběrech měněny další nestabilní konstrukce za nové a pokračují přípravy na založení základů nového kostela. 

 

Každý týden probíhá kontrolní den, na kterém se setkávají zástupci firmy a zástupce zadavatele a projektanti. Současný plán je, že na konci roku 2022 by měla na stejném místě opět stát stejně vypadající budova kostela.