OK poradna

O nás

Společně se rozvíjíme, společně pomáháme

OK poradna byla zřízena v roce 2019 Husitským centrem o.p.s. Poskytuje sociálně terapeutické poradenství a aktivizační činnosti a výjezdy, komunitní terén a pořádá veřejné komunitní akce s preventivním přesahem.

Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé, dospělí a rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha. Díky dlouholeté působnosti organizace na pražském Žižkově pocházejí klienti ve velké míře z Prahy 3. Činnost poradny je  financována ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být poskytované služby pro klienty zdarma.

V roce 2021 byl schválen navazující projekt EU, který pokračuje v rozvíjení výše popsaných činností a nově se zaměřuje na rozvíjení práce a metodiky s peer pracovníky. V roce 2021 byl projekt komunitní poradny podpořen z grantového a podpůrného fondu Prahy 3.

 

Nabízíme

 • Pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích
 • Pomoc při vyřizování žádostí
 • Doprovody do institucí (úřad, lékař, škola…)
 • Pomoc při řešení bytové situace
 • Individuální, párové, rodinné terapie
 • Terapeutické skupiny zaměřené na zdraví životní styl a rodinné soužití
 • Seberozvojové skupinové aktivity
 • Terénní služby

 

 

Sociálně-právní ochrana dětí

Podporujeme bezpečný a harmonický vývoj dítěte a rodiny.

Od roku 2020 je organizace držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zák. 359/1999 v tomto rozsahu:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících spéčí o dítě /§11, odst. 1 pís m. a)/.
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)].
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31a 32].


 

Komu jsou naše služby určeny:

 • Rodiny pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a okolních lokalit.
 • Rodiny, které se ocitly v životně nepříznivé situaci.

 

Co nabízíme:

 • Sociální podpora

  Pomáháme zajišťovat sociální stabilitu rodiny pro její další růst a rozvoj!

  Poskytujeme rodinám, které se ocitly v životně nepříznivé situaci. Pomoc klientům při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu. Spolupracovat zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy. Po domluvě poskytujeme právní konzultace.

 • Rodinné a párové poradenství

  Podporujeme kvalitní vztahy v rodině.

  Poskytujeme párovou a rodinnou terapii. Individuální terapie pro podporu sociálních vztahů v rodině pro klienty, jejich příbuzní nechtějí nebo nemohou se účastnit párové či rodinné terapie. Pracujeme v rámci rodinné terapii v Modelu růstu Transformační systemické terapie V. Satirové.

  Odborným garantem poradenských terapeutických služeb je MUDr. Milada Radosová

  Nejsme zdravotnické zařízení. Neposkytujeme klinickou psychoterapii.

 • Podpůrné, růstové skupiny

  Nejsme v tom sami. Nalezněte inspiraci a třeba i přátele.

  Zaměřené na témata výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, život v komponované rodině (ošetření vztahu s nevlastními dětmi, ošetření nevlastních sourozeneckých vztahů, ošetření vztahů biologických rodičů vůči nové komponované rodině), rozvod, zdraví a životní styl, e-learning, spiritualita, práce se stresem, práce s emocemi, ženská témata - témata budou vyhlášeny (web, facebook, osobní nabídky při konzultacích a budou spuštěny dle naplnění minimální kapacity skupiny – 5 zájemců). Mohou být vyhlášeny i další témata dle aktuálních zakázek klientů.

 • Komunitní terén

  Mapujeme rodiny v krizi

  Napojování potřebných rodin na služby OK poradny - zajištění bezpečí a důvěry potřebnou pro další hlubší práci. Dále asistence, doprovody.

 • Zážitkové projekty

  Pečujeme o vztahy společným zážitkem

  • poznávací výlety po Praze (3 x za rok)
  • kulturní akce (4 x za rok)
  • rodinné výlety (3 x za rok) a rodinné dny (1x měsíčně)
  • joga pro rodiče (1 x týdně
  • Romský tanec pro děti (2 x týdně)
  • Romský tanec pro rodiče (1 x týdně)
 • Potravinová pomoc pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí

  Potravinová pomoc pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí. Bez práce nejsou koláče!

  Hmotná podpora pro ty, kteří se pravidelně účastní našich nabízených programů. Po domluvě může získat potravinovou pomoc i rodina v akutní krizi.

 • Případové konference

  Hledáme řešení problému s dalšími odborníky.

  Účast na pozvání třetích institucí a v případě potřeby organizovat, svolávat a facilitovat případové konference ve prospěch klientů OK Poradny.

 

Naleznete nás na adrese

Roháčova 66
Praha 3, 130 00

 

Pověřené osoby:

 

Poradna

V poradně pracuje řada zkušených sociálních pracovnic, některé z nich vyšli přímo z místní komunity a mají tak k lidem, kteří k nám přicházejí lidský přístup. Naše práce si zakládá na důvěře, otevřenosti a velkém přehledu v nepřehledném světě.

 

Pracovníci

 

 

Potravinová pomoc

Ve spolupráci s potravinovou bankou jsme začali poskytovat pravidelnou potravinovou pomoc rodinám, se kterými dlouhodobě pracujeme na jejich situaci v rámci projektu komunitní OK Poradny zřizované Husitským centrem o.p.s.  V projektu je prostor pro zapojení deseti žen, které kromě potravinové pomoci docházejí pravidelně na konzultace s pracovníky centra, jsou jim také nabízeny odborné terapeutické služby a účastní se podpůrné růstové skupiny, která se koná jednou měsíčně. Zapojení do projektu je dobrovolné, ale je podmíněno aktivní účastí na společných aktivitách.

 

Doba poskytování potravin je šest měsíců. Během této doby jsou zapojené účastnice vybaveny schopnostmi, znalostmi, ale také podporou ze strany komunity k tomu, aby byly schopny si základní potraviny dlouhodobě obstarat samy za využití veškerých dostupných zdrojů.  Potravinová pomoc je poskytována dvakrát měsíčně a do účasti na projektu se může přihlásit kdokoli. O poskytnuté podpoře rozhoduje multidisciplinární tým a o zařazení do projektu nebo na čekací listinu jsou žadatelé informováni v co nejkratší době.

 

Pracovníci

 

 

Terapie

 

Poskytujeme párovou a rodinnou terapii

 

 

Individuální terapie

Pro podporu sociálních vztahů v rodině pro klienty, jejich příbuzní nechtějí nebo nemohou se účastnit párové či rodinné terapie. Pracujeme v rámci rodinné terapii v Modelu růstu Transformační systemické terapie V. Satirové.

Párová terapie

 

Rodinná terapie

 

Seberozvojové podpůrné skupiny

 

Terapie zaměřená na zdravé hubnutí 

 

Způsoby práce

Transformační systemická terapie podle V. Satirové - komplexní terapie využívaná při práci s jednotlivci, páry, rodinami i skupinami. Pracujeme za využití modelu růstu a vycházíme z předpokladu, že změna je vždy možná. 

Dramatierapie - jedná se o  expresivní metodu terapie, metodicky vycházíme ze směru DvT (Develepmental transformations - Vývojové transformace). Tato terapie pracuje zážitkovou a živou formou, skvělá je pro ty, kterým se nechce jen povídat, tady za vás mluví vaše tělo. Cílem je redukce vnitřního napětí,  zvýšení odolnosti vůči stresu a zátěţi,  zlepšení sebevědomí a sebehodnocení socializace, zvýšení frustrační tolerance a harmonizace osobnosti.
 

Odborným garantem poradenských terapeutických služeb je MUDr. Milada Radosová
Nejsme zdravotnické zařízení. Neposkytujeme klinickou psychoterapii.

Ceník

  Plně dotované ceny
(měsíční příjem do 15 tis.)
Částečně dotované ceny
(měsíční příjem do 25 tis.)
Plná doporučená cena
(měsíční příjem nad 25 tis.)
individuální terapie 0 400 900
párová terapie 500 1000
rodinná terapie 600 1100
individuální terapie zaměřená na hubnutí 400 900
skupinová terapie zaměřená na hubnutí 300 400

Ceny jsou platné od 1.1.2023

 

Terapeuti

 

 

Komunitní terén

V komunitním terénu monitorujeme lokalitu Prahy 3, ubytovny, sociálně vyloučené lokality, místa nemísta. Komunitní terén je tu pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi sociálním vyloučením, pro ty kteří jsou z jakéhokoliv důvodu v situaci, kdy i vyhledat pomoc může být nepřekonatelnou překážkou.Jsme tu pro ty, kteří se v systému služeb nevyznají a někdy ani netuší, že je tu někdo, kdo je může při cestě z nelehké situace doprovázet.

 

Pracovníci

 

 

Podporují nás

 

Abychom mohli naše služby poskytovat všem a bez rozdílu a dělat je tak přístupnější široké veřejnosti, využíváme podpory Evrospké Unie a městské části Praha 3.

 

 

 

 

Praha 3

 

 

 

 

logolinkOPPPR

Přečtěte si také

Střípky Husitího léta

Pátek, Říjen 1, 2021

Prázdniny s Husitou byly letos pestré, plné nezapomenutelných zážitků, dlouhých letních večerů, hudby, smíchu a drobných radostí.

Už v říjnu! Pečeme s komunitou

Úterý, Září 13, 2022

Podzim se nezadržitelně blíží a co neodmyslitelně patří k jeho chladným dnům je dobré jídlo které nás zahřeje na duši i na těle.

Víkendovka s Beztíží

Středa, Červenec 13, 2022

Odvahu opustit své známé a bezpečné město a odjet na víkendový pobyt v Mšeně měli účastníci květnové víkendovky.

Přijďte se seznámit!

Neděle, Květen 22, 2022

Není nám to jedno!

 

Úsměv boří bariéry

Pondělí, Březen 21, 2022

Navzdory radostem, které jsme s našimi klienty zažívali první měsíce roku jsme nebyli slepí ani k nově nastalým událostem ve světě.

Vyšívání s Markétou

Úterý, Březen 8, 2022

Pondělní klub pro děti a mládež byl omotaný bavlnkami. Paní Markéta se přišla s dětmi podělit o svou vášeň a naučit je něco ze svého umění.

Bruslení proti trudomyslnosti

Středa, Březen 31, 2021

Sezóna ledových ploch a bruslení je zase tady a my jsme si ji nemohli nechat ujít.

Posti se

Úterý, Březen 8, 2022

V úterý 6.3. 2022 proběhla tradiční romsko-česká bohoslužba. Tématem k zamyšlení bylo postní období.

Patron pro Romea

Úterý, Únor 8, 2022

Romeo je pro nás už trochu jako rodina, do našeho nízkoprahového klubu Husita dochází téměř 5 let a využil už mnohých možností k rozvoji svého kyta

Tisková zpráva: Rekonstrukce žižkostela

Pondělí, Prosinec 20, 2021

Vyjádření k probíhající reknostrukci budovy kostela CČSH na Žižkově.

Ředitelka služeb, rodinný terapeut

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání

 • Psychosociální vědy + teologie HTF UK
 • Psychoterapeutický výcvik: MOVISA 6 - Transformační systemická terapie
 • Certifikát rodinného a systemického terapeuta dle kvalifikačních kritérií SOFT
 • Roční výcvik: Posilování kompetencí pracovníka v pomáhající profesi
 • Roční výcvik: Lektor Jógy - dle MŠMT trenér 2. třídy
 • Kurzy:
  Rodinné rekonstrukce (pravidelně od r. 2017), Práce s rodinnými mapami, Hypnóza 1,2,3, Mindfulness, Sandtray, lektorský kurz jógy - Ing. Dalibor Štědronský, Ucelený základ facilitace - Edutica

 

Členka České asociace pro psychoterapii (ČAP), členka rady Společnosti transformační systemické terapie ČR a členka Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT).

 

 

Něco o mně

Věřím tomu, že vše, co utváří naše “já", je vetkáno do živé krajky 100 miliard nervových buněk, které tvoří naši vnitřní krajinu a vypráví příběh našeho života...  Mým posláním je doprovázení Člověka krajinou vnitřní, pomoci mu porozumět příběhům z minulosti a společně hledat nové cesty pro příběhy budoucí.

 

Při své práci s klienty ráda využívám například rodinné mapy, sochání s tělem i okolními předměty, řízené imaginace, mapování zdrojů, práci se sebeúctou, nebo i práci s dechem, mindfulness a další terapeutické techniky.

 

Nabízím párovou terapii, rodinnou terapii, skupinovou terapii a individuální terapii.

Na terapii je možné pro klienty VZP(111), ZPMV(211) a ČPZP (205) uplatnit příspěvek na terapeutické služby poskytovaný pojišťovnou.

Naleznete mne v seznamu akreditovaných rodinných a systemických terapeutů České republiky.

http://soft-zs.cz/akreditace/terapeuti/437-haskova-lucie

ČAP

VZP

 

Provozní ředitelka, Dramaterapeut - DVT, Koordinátor rekonstrukce

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání

 • 2020 - Porozumění traumatu a disociaci skrze neurobiologii a vztahovou vazbu
 • 2017 – 2020 – Dramaterapeutický výcvik v metodě DvT, zakončený akreditací Asociace dramaterapeutů (730 hodin)
 • VŠ UK HTF – obor obor učitelství

 

 

Něco o mně

V organizaci jsme začala pracovat jako dobrovolník v roce 2007, přes kontaktního pracovníka, vedoucí nízkoprahové služby Husita, pracovníka v poradně jsem se nakonec usadila na pozici provozního ředitele Komunitního centra Žižkostel.


Nyní se věnuji převážně rekonstrukci budovy sboru, kde jsme sídlili a kam se doufám zase brzovrátíme.


V roce 2019 jsem ukončila čtyřletý sebezkušenostní výcvik, od té doby také pracuji s rodinami v rámci rodinného poradenství a s jednotlivci na individuálních terapiích.

 

 

 

HR, PR, OK Poradna

0
0
0
0
0
0
1
0
1

Vzdělání

 •  VOŠ Dorkas sociální a teologická v Olomouci, obor sociální a diakonická práce
 • Frekvantnantka terapeutického výcviku v systemické transformační terapii MOVISA

 

Něco o mně

Mám ráda kreativní a různorodou práci. Baví mě moment, kdy do sebe všechno zapadne a lidé jsou najednou schopni se na věci dívat novýma očima. Ve zbytku času tvořím, maluju, věnuju se grafickému designu, tetuju a v poslední době si hraju s designem a dřevem.

Vedoucí NPK Husita, kontaktní pracovnice NPK

1
1
0
0
0
0
0
0
0

Studium

 •  VŠ UK HTF – magisterský obor charitativní a sociální práce
 • Absolventka sebezkušenostního výcviku: Kompetence ke kontaktní práci
 • Probíhající studium Transkulturní komunikace, Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové

 

Něco o mně

V organizaci se zaměřuji hlavně na práci s dětmi a mladistvými a jako vedoucí zodpovídám za chod NPK Husita. V osobním životě ráda cestuji a trávím čas v přírodě se svým pejskem.

 

Kontaktní pracovnice NPK, Sociální poradenství OK poradna

1
0
0
0
1
0
1
0
0

Studium

VŠ Zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty – obor charitativní a sociální práce

 

Něco o mně

V organizaci se zaměřuji zvláště na sociální poradenství osobám v tíživé životní situaci, aktivizaci - doučování dětí i seniorů. Mé další povolání je duchovní Církve čs. husitské.

Zájmy: cestování, chov zvířat, příroda, sběr bylinek, vaření

Pracovnice v sociálních službách, lektorka volnočasových aktivit

1
1
0
0
1
1
0
0
0

Něco o mně

V NKP Husita pracuji od roku 2019 jako volnočasová lektorka a  pod projektem Potravinová Pomoc.

Volný čas ráda trávím se svojí rodinkou.

Farář

1
0
0
1
0
0
0
0
0

povídání

Terapeut, kontaktní pracovník OK Poradny se zaměřením na finance

0
0
0
0
1
0
0
0
1

VZDĚLÁNÍ

 • Bc. Sociální práce zaměřena na komunikaci a aplikovanou psychoterapii – PVSPŠ
 • Frekventantka psychodynamického terapeutického výcviku (4/5) - PVSPŠ
 • Relaxační techniky a techniky zvládání stresu – PVŠPS
 • Intuitivní imaginace a síla záměru – PVŠPS
 • Autogenní trénink – PVŠPS
 • Akreditovaný kurz práce se zadluženým klientem – Institut prevence a řešení předlužení

 

 

NĚCO O MNĚ

 

Věřím v sílu každého člověka, jeho samouzdravovací schopnosti a v to, že nakonec vše dopadne tak jak si přejeme.

 

Při práci se svými klienty v přítomném okamžiku je mi vlastní empatie, akceptace, napojení, zrcadlení a objasňování. Skrze pochopení, změny vztahu k sobě samému, uvědomění si sami sebe je možné vést plnohodnotný život tak jak to cítíme a beze strachu. Dle potřeb klienta využívám terapeutické techniky jako práce s dechem, silou záměru, autogenní trénink, relaxační techniky, řízené imaginace, arteterapii atd.

 

Mimo jiné pracuji v organizaci jako sociální poradce v oblasti předlužení a exekucí, poradenství v oblasti vzdělávání práce s rodinným rozpočtem, hospodaření v domácnosti, finanční gramotnosti dětí i sociální terapií.

Sociální pracovnice, vedoucí komunitního terénu

1
1
0
0
1
0
0
0
1

VZDĚLÁNÍ

 • Bc. Husitská teologická fakulta obor sociální pedagogika
 • frekventantka sebezkušenostního terapeutického výcviku TRASA

 

NĚCO O MNĚ

 

S Husitským centrem spolupracuji již od roku 2010. Několik let jsem působila jako kontaktní pracovník v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Dále jsem zastávala roli sociální pracovnice v poradně pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dnes se mimo výše zmíněné zaměřuji na terénní práci na Praze 3.

Líbí se mi postupný komunitní a generační přesah působení Husitského centra na Praze 3 a jsem ráda, že můžu být u toho. 

Kontaktní pracovník NPK Husita, Koordinátor programu NPK Husita

1
0
0
0
0
0
0
0
0
 • Probíhající studium - Husitská teologická fakulta, obor Sociální a charitativní práce

 

V NPK Husita pracuji od roku 2021 na pozici pracovníka v sociálních službách. Mám 7 let zkušeností s vedením turistického oddílu pro děti a mládež (volnočasové aktivity, výjezdy, tábory, koordinace projektů, vymýšlení programu). Mezi mé záliby patří tramping, vaření, hraní na kytaru, šití a další ruční práce.