Z Finska nám v říjnu přišel pohled od naší pracovnice Míši. Ne z dovolené, jak by se dalo čekat, ale ze stáže!

 

Poslední týden v září se společně s dalšími čtyřmi sociálními pracovníky z České republiky vypravila na stáž do finských Helsinek.

 

Stáž byla pořádána Českou asociací streetwork a zahrnovala pět dní pořádně nabitých zážitky a informacemi. Naprosto skvěle zorganizovaná stáž byla zaměřena na práci s mládeží a propojení služeb pro mládež s dalšími institucemi.

 

První den stážisty přivítala organizace Aseman Lapset, která poskytuje širokou paletu služeb, některé z nich měli stážisti možnost navštívit, spojili se také s pracovnicemi mediačního programu, které popisovaly mediaci, která se v mnohém liší od té naší. Zejména proto, že se uplatňuje i v trestně právních sporech menšího rozsahu a to také terénní formou (např. menší krádeže v obchodních centrech). Na část programu se k české výpravě připojili také policisté ze speciálního oddělení prevence. Jejich úkolem je krom přednášek a přítomnosti na mediacích také facilitace v ulicích města. Kontaktují mládež a poskytují podporu, pomoc, zvědomování a odpovědi na dotazy, nikoli tvrdé postihy a vytvářejí tak most mezi zákony a mládeží.

 

Další dny stážisti navštívili také azyl pro mládež zřizovaný Červeným křížem nebo nízkoprahovou kavárnu Walkers zřizovanou mezinárodní organizací YMCA, který byla také hlavním hostitelem stáže. V programu nechyběl ani projekt YMCA pro začleňování mládeže do pracovního procesu a zvyšování kvalifikace nebo Wlakers Bus, který je mobilním nízkoprahovým klubem pro vyloučené lokality. Stážisti si vyzkoušeli program, který spojuje sport se sociálním přesahem a uči děti nejen fyzickým, ale také společenským dovednostem. Navštivili také několik základních škol, pod kterými fungují nízkoprahová zažízení a mluvili s jednou z učitelek, která podporuje komunikaci mezi školou a zařízeními pro mládež.

 

Nechyběl ani prostor pro volný čas, ve kterém stážisti mohli poznat krásy místních ulic, přístaviště, výjimečného kostela na skále nebo multimediálního centra a knihovny Oodi, které rozhodně stojí za návtěvu. V programu nechyběla ani návštěva tradiční finské sauny a společný večer se finskými pracovníky.

 

Podnětů, inspirací, informací a impulsů k další práci si stážisti přivezli nespočet, přejeme nejen Míše, aby je dokázali co nejlépe využít v každodenní praxi. KIITOS!

 

V galerii můžete alespoň nahlédnout do helsinských zákoutí a naladit se na podzimní atmosféru.