Odvahu opustit své známé a bezpečné město a odjet na víkendový pobyt v Mšeně měli účastníci květnové víkendovky. V prostředí Kokořínské přírody si mohli odpočinout, nabrat síly po náročném školním roce, seznámit se a navázat nová přátelství a také oživit ta stará a dobře známá. Třeba ta s našimi pracovníky nízkoprahového klubu Husita a také s kolegy z klubu Beztíže.

Celá akce se nesla na velmi pohodové vlně, účastníci mohli vyzkoušet nezvyklé aktivity seberozvojového i zážitkového charakteru. Zároveň zde bylo dost prostoru pro osobní rozhovory o palčivých tématech, která mladé účastníky ze znevýhodněného prostředí zajímají.

Pro některé účastníky byl výjezd první příležitostí, jak se dostat ze svého běžného prostředí a zažít sám sebe mimo hranice městského terénu.
Přejeme všem báječné léto plné opravdových přátelství a radosti.