V druhé čtvrtině roku jsme uspořádali ve spolupráci se studenty UMPRUM tři výtvarné dílny. Všechny výtvarné dílny se pořádali v Kafkárně/Centrum pro umění a ekologii, kde byla vždy krásná atmosféra a příjemné posezení v magické zahradě. První workshop se konala pouze pro klienty NPK Husita. Děti se seznámily s formami linorytu a monotypu. Další dvě výtvarné dílny na téma příroda v umění a jak zní věci kolem nás, byly určené pro dvě třídy ze ZŠ Cimburkova, kde byl prostor i pro pracovníky NPK Husita navázat kontakt s novými dětmi a mladistvými a představit jim nízkoprahové zařízení. Děkujeme za super spolupráci, příjemnou atmosféru, otevřenost studentů a těšíme se na 17. června na výstavě výtvorů.