Ačkoli na Náměstí Barikád 3 utichly na nějakou dobu zvuky technických strojů, stále pokračujeme v cestě za novým Žižkostelem. Přinášíme vám novinky ze stavby.

 


V květnu 2020 jsme začali rekonstruovat budovu Žižkova sboru na Náměstí Barikád v Praze 3. Krátce po zahájení prací jsme bohužel odhalili tak rozsáhlé poškození nosných konstrukcí, že ve stavbě nešlo podle stávajících plánů dál pokračovat. Na základě statických posudků musela být budov z velké části odstraněna, neboť hrozilo její zřícení. Tuto skutečnost bohužel neodhalil ani předchozí stavebně technický průzkum.

 


Všechny tyto skutečnosti jsme oznámili stavebnímu úřadu, ten nám nejprve nařídil zastavení všech prací a v zápětí dokonce nařídil demolici celého objektu. S touto skutečností jsme se nemohli smířit, proto jsem zahájili dlouhá vyjednávání se stavebním úřadem. Jejich výsledek přinesl úspěch a stavební úřad vzal své rozhodnutí o odstranění stavby zpět na základě předložených posudků.

 


Čekal nás však další nelehký úkol v podobě zpracování nové projektové dokumentace pro částečně novou stavbu a spolu s tím i nová závazná stanoviska dotčených orgánů. Stavební dokumentaci jsme od projekční firmy obdrželi minulý týden a vyjednávání s dotčenými orgány pokračuje.

 


Další vývoj tedy určí, jak rychle obdržíme všechny potřebné dokumenty a následné vyjádření stavebního úřadu, pak se hned budeme moci pustit opět do práce.
Během toho, co stavba stojí pracujeme na jejím dofinancování, podali jsem dvě žádosti na operační program Životního prostředí v součtu téměř za 12 mil. Kč. Nyní čekáme na jejich vyhodnocení.

 


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na koordinátorku rekonstrukce Táňu Jírovou, +420 604 588 250