Je to rok, co jsme oslavili smutné výročí “doby covidové” a stejně jako se proměnil svět kolem nás, proměnila se i naše práce.


V této době jsme museli omezit společné aktivity i množství lidí, se kterými se pravidelně setkáváme. Zároveň jsme se stali záchytným bodem pro širší komunitu a dle nařízení vlády teď poskytujeme poradenství všem potřebným bez omezení věku. V této době se také zrodila iniciativa potravinové pomoci nejpotřebnějším rodinám. O to více jsme ji nadšeně přijali, že přišla se strany jedné z našich peer pracovnic, které ležely na srdci rodiny s dětmi, které přišly o práci, či dokonce bydlení v důsledku nastalé situace. Ve spolupráci s potravinovou bankou jsme začali poskytovat pravidelnou potravinovou pomoc rodinám, se kterými dlouhodobě pracujeme na jejich situaci v rámci projektu komunitní OK Poradny zřizované Husitským centrem o.p.s. za podpory grantového a podpůrného programu Prahy 3. 

 

V projektu je v současné době zapojených sedm žen, které kromě potravinové pomoci docházejí pravidelně na konzultace s pracovníky centra, jsou jim také nabízeny odborné terapeutické služby s účastní se podpůrné růstové skupiny, která se koná jednou měsíčně. Zapojení do projektu je dobrovolné, ale je podmíněno aktivní účastí na společných aktivitách. Doba poskytování potravin je šest měsíců. Doufáme, že během této doby budou zapojené účastnice vybaveny schopnostmi, znalostmi, ale také podporou ze strany komunity k tomu, aby byly schopny si základní potraviny dlouhodobě obstarat samy za využití veškerých dostupných zdrojů.

 

Máme za sebou první dva měsíce projektu, který jsme udržely i navzdory zhoršenému covidovému stavu. Máme radost, že jsme v komunitě našli tak pečlivou, silnou a odhodlanou ženu, jako je naše peer pracovnice Mirka, která neúnavně pracuje na tom, aby se všem dostalo stejné šance k novému začátku a aby žádné dítě v rodině nemuselo trpět hlady. Všem účastnicím, které poctivě dochází a pracují na sobě přejeme, aby pro ně Mirka i ostatní pracovníci byli potřebným impulsem, inspirací a pomocnou rukou na cestě ke změně k lepšímu. Věříme, že změna je možná vždy.