V úterý 8.6.2021 jsme u nás na klubu přivítali romskou spisovatelku Ivetu Kokyovou.

Ta nám během odpoledne vyprávěla o krásách i úskalích romského jazyka, pustili jsme například dabovanou verzi Harryho Pottera a naučili jsme se několik nových slov a frází. Celé odpoledne se neslo ve velmi přátelském duchu, klienti se dobře bavili a doptávali se na vše, co je zajímalo. Ani pracovníci nezůstali pozadu a rozšířili si slovní zásobu romských slovíček. V závěru jsme všichni společně natočili video do literární soutěže Romano suno, která se pořádá každým rokem již dvacet let.

Autoři soutěže z organizace Nová škola o.p.s. uvádějí, že “hlavním záměrem projektu je dát příležitost dětem, které ještě umí romsky, uplatnit tuto dovednost veřejně a popsat svět kolem sebe. Pro mnohé z dětí je účast v literární soutěži vůbec prvním setkáním s psanou podobou romštiny. Musejí se tedy při psaní příspěvků vyrovnávat s nemalými obtížemi.” Doufáme, že i letos se naši klienti zúčastní v hojném počtu podobně jako v předchozích letech a budou také moci zažít slavností atmosféru při vyhlašování výsledků, které se letos bude konat na americké ambasádě.