f
g

Sociální aktivity

Po dobu rekonstrukce objektu jsou služby přizbůsobovány
aktuálním podmínkám. Více informací čtěte níže

Nízkoprahový Klub Husita

Po dobu rekonstrukce se Nízkoprahový klub Husita nachází na adrese: Roháčova 66, Praha 3.

Husitské centrum o.p.s. provozuje již od roku 2004 sociální službu, která pomáhá dětem a mladistvým převážně z Prahy 3, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.Prostřednictvím volnočasových aktivit ( tanec, sport, x-box, stolní hry, ping pong, atd.) se propracováváme k palčivějším tématům, která naše klienty často trápí.Poskytujeme mladým lidem prostor, ve kterém mohou být sami sebou.Věříme, že naše práce pomáhá snižovat rizika spojená s dospíváním na sídlišti a v uzavřené komunitě. Do našeho zařízení může zavítat kdokoliv od 6-26 let.


Husita

 

Sociálně-právní ochrana dětí

Podporujeme bezpečný a harmonický vývoj dítěte a rodiny.


Od roku 2020 je organizace držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zák. 359/1999 v tomto rozsahu:
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících spéčí o dítě /§11, odst. 1 pís m. a)/.
- Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)].
- Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31a 32].


 

Komu jsou naše služby určeny:
- Rodiny pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a okolních lokalit.
- Rodiny, které se ocitly v životně nepříznivé situaci.

Naši sociální pracovníci

Celý tým

 

Jak se můžete zapojit

Všechny naše služby můžete podpořit velmi jednoduše a to finančním příspěvkem na účet: 837285001/5500. Budeme vděční za jakoukoliv částku.
Můžete se stát dobrovolníkem a ta dlouhodobě, či jen na jednu akci, jeden den.

Pro více informací kontaktujte
Míša Šťastná
+420 720 216 906
michaela.stastna@husitskecentrum.cz

Celý tým