f
p
g

Komunitní služby

Komunitní zahrádka MEDUŇKA

Komunitní zahrádka Meduňka se zrodila ze spolupráce Husitského centra o.p.s., Náboženské obce Církve Československé husitské na Žižkově a sousedských aktivit.

Meduňka je zelenou oázou pro zábavu, setkávání, sdílení, kreativitu, aktivizaci i odpočinek uprostřed betonových ulic pražského Žižkova. Nabízí veřejnosti podílet se na tvoření městské zahrady a sklízet její úrodu. Kromě zahradničení si dává za cíl podporovat přirozené sousedské vztahy, vzdělávat a být odběrnýn místem farmářských bedýnek. Navštěvovat bezplatně ji mohou všichni lidé bez ohledu na věk, etnickou příslušnost či náboženské vyznání.


Zahrádkovaření

úterý, středa, čtvrtek

Příprava pokrmů od 10:30 v meduňkové kuchyni, hotové obědy od 13:00, v meduňkové jídelně (za deště či zimy) a na zahrádce (a tepla a slunce).

Tři dny v týdnu vaří pokaždé jiná sestava dobrovolníků zdravě vyvážený, chutný a levný pokrm. Obídkáři na oběd přispívají zpravidla 85,- Kč. Skládáme se tak na suroviny pro další obědy a zbylé peníze přispívají k rozvoji Zahrádkovaření a celé Meduňky.

Do vaření se může zapojit každý, kdo rád zdravě vaří a je spokojený, když jsou ostatní spokojení. Muže vařit buď v roli šéfkuchaře: to znamená, že vymýšlí recept, nakupuje, vede a koordinuje tým ke zdárnému konci. Druhá možnost je kuchtík asistent, který je členem týmu a dostává pokyny od šéfa kuchaře.

Sousedské setkávání

Na Meduňce se také věnujeme aktivitám, které podporují rozvoj přirozených vztahů v komunitě. Setkáváme se při tradičních akcích, jako je velikonoční otvírání zahrady, Svatomartinské posvícení, výroba adventních věnců.

Dále pak pořádáme mnoho přednášek a workshopů s eko a bio tématikou.

Kompostování

Na zahradě také provozujeme sousedský kompost, kam můžete nosit bio odpad.

Zelená kancelář

Na zahradě je skvělý wi-fi signál, tak nepracujte doma, ale v zahradní pohodě.

Komunitní aktivity

Projekt: Komunitní centrum při CČSH
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000787

Podílení se na celkové přípravě, zpracování, finalizaci a kompletaci žádosti o podporu a jejích příloh.

Komunitní centrum při CČSH - si klade za cíl podpořit sociální soudržnost a sociální začleňování společenství v podobě propojování osob ohrožených sociálním vyloučením s místní komunitou. Za tímto účelem bude v rámci komunitního centra uskutečňována různorodá škála aktivit, jež bude sloužit k přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň bude přispívat k aktivizaci života místního společenství.

Program KC (pouze pravidelné každotýdenní aktivity) Po – Pá 9 - 17
9-13 13 - 17
pondělí Komunitní aktivity týkající se aktuálních potřeb osob CS;
Terénní sociální práce 4 hod Joga pro maminky s hlídáním
úterý Otevřený klub 4 hod;
Hlídání dětí 4 hod/KSP 4 hod případně
Vaření pro veřejnost 4 hod Svépomocná skupina osobnostní a sociální rozvoj
středa Hlídání dětí 4 hod/KSP 4 hod Otevřený klub 4 hod; joga pro maminky
Vaření pro veřejnost 4 hod Terénní sociální práce 4 hodiny
čtvrtek Komunitní aktivity týkající se aktuálních potřeb osob CS;
Terapie - individuální, párová, rodiná a skupinová (zaměřená na zdraví životní styl a hubnutí) případně
Otevřený klub 4 hod
pátek Volnočasové aktivity nekomerčního charakteru Volnočasové aktivity nekomerčního charakteru
více informací:

Lucie Hašková

+420 605 860 906

Projekt: Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000908

Jde o rekonstrukci objektu Komunitního kostela, známého také jako Žižkostel, na nám. Barikád 1, Praha 3- Žižkov 130 00, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň je zde provozována soc. služba Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Jedná se kombinovaný projekt, který rozvine dosavadních fungování, a to zaměřením na aktivitu A: rozvoj soc. služeb a aktivitu B: rozvoj kulturně-komunitního centra. Stavebně-technické zastarání budovy by jinak vedlo zastavení aktivit.

více informací:

Lucie Hašková

+420 605 860 906

Jak se můžete zapojit

Přijďte na zahrádkový oběd, vaříme od úterý do čtvrtka ve 13:00
Přijďte si na zahradu posedět, zahradničit, natrhat si bylinky. Otevřeno máme od úterý do čtvrtka 13:00 - 17:00.
Přidejte se do kuchařského týmu a pojďte s námi někdy uvařit zahrádkový oběd.
Kompostujte s námi.

Více se dozvíte od Lucie Haškové,
+420 774 860 906
lhaskova@seznam.cz

Celý tým