f
g

Komunitní služby

Po dobu rekonstrukce objektu jsou služby přizbůsobovány
aktuálním podmínkám. Více informací čtěte níže

Komunitní aktivity

Všechny aktivity se uskutečňují na adrese: Roháčova 66, Praha 3.

Projekt: Komunitní centrum při CČSH
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000787

Podílení se na celkové přípravě, zpracování, finalizaci a kompletaci žádosti o podporu a jejích příloh.

Komunitní centrum při CČSH - si klade za cíl podpořit sociální soudržnost a sociální začleňování společenství v podobě propojování osob ohrožených sociálním vyloučením s místní komunitou. Za tímto účelem bude v rámci komunitního centra uskutečňována různorodá škála aktivit, jež bude sloužit k přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň bude přispívat k aktivizaci života místního společenství.

Program Komunitní centrum při CČSH (pravidelné aktivity)
DEN 9:00- 13:00 14:00 - 17:00 18:00 -19:30
Pondělí Peer porada, Komunitní porada
Vojta, Ondřejka
Komunitní terén
Vojta, Ondřejka
Komunitní jóga
Lucka, Vojta
Úterý Na kafíčko - otevřený klub
Vojta, Ondřejka
Pošli to dál komunitní rozvojové aktivity
Vojta, Ondřejka
Středa Na kafíčko - otevřený klub
Vojta, Ondřejka
Pošli to dál komunitní rozvojové aktivity
Vojta, Ondřejka
Čtvrtek Sociálně terapeutické poradenství
Ondřejka

Komunitní terén
Vojta, Mirka
Sociálně terapeutické poradenství
Ondřejka

Komunitní terén
Vojta, Mirka
Pátek Sociálně terapeutické poradenství
Vojta

Komunitní terén
Ondřejka, Mirka
Sociálně terapeutické poradenství
Vojta

Komunitní terén
Ondřejka, Mirka
více informací:

Lucie Hašková

+420 605 860 906

Projekt: Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000908

Jde o rekonstrukci objektu Komunitního kostela, známého také jako Žižkostel, na nám. Barikád 1, Praha 3- Žižkov 130 00, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň je zde provozována soc. služba Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Jedná se kombinovaný projekt, který rozvine dosavadních fungování, a to zaměřením na aktivitu A: rozvoj soc. služeb a aktivitu B: rozvoj kulturně-komunitního centra. Stavebně-technické zastarání budovy by jinak vedlo zastavení aktivit.

více informací:

Lucie Hašková

+420 605 860 906

Komunitní zahrádka MEDUŇKA

Po dobu rekonstrukce je zahrádka uzavřena, jelikož dostává nový kabát.

Komunitní zahrádka Meduňka se zrodila ze spolupráce Husitského centra o.p.s., Náboženské obce Církve Československé husitské na Žižkově a sousedských aktivit.

Meduňka je zelenou oázou pro zábavu, setkávání, sdílení, kreativitu, aktivizaci i odpočinek uprostřed betonových ulic pražského Žižkova. Nabízí veřejnosti podílet se na tvoření městské zahrady a sklízet její úrodu. Kromě zahradničení si dává za cíl podporovat přirozené sousedské vztahy, vzdělávat a být odběrnýn místem farmářských bedýnek. Navštěvovat bezplatně ji mohou všichni lidé bez ohledu na věk, etnickou příslušnost či náboženské vyznání.


Zahrádkovaření

úterý, středa, čtvrtek

Po dobu rekonstrukce neprobíhá vaření. Po rekonstrukci je v plánu obnovení této aktivity.

Příprava pokrmů od 10:30 v meduňkové kuchyni, hotové obědy od 13:00, v meduňkové jídelně (za deště či zimy) a na zahrádce (a tepla a slunce).

Tři dny v týdnu vaří pokaždé jiná sestava dobrovolníků zdravě vyvážený, chutný a levný pokrm. Obídkáři na oběd přispívají zpravidla 85,- Kč. Skládáme se tak na suroviny pro další obědy a zbylé peníze přispívají k rozvoji Zahrádkovaření a celé Meduňky.

Do vaření se může zapojit každý, kdo rád zdravě vaří a je spokojený, když jsou ostatní spokojení. Muže vařit buď v roli šéfkuchaře: to znamená, že vymýšlí recept, nakupuje, vede a koordinuje tým ke zdárnému konci. Druhá možnost je kuchtík asistent, který je členem týmu a dostává pokyny od šéfa kuchaře.

Sousedské setkávání

Po dobu rekonstrukce je zahrádka uzavřena, jelikož dostává nový kabát.

Na Meduňce se také věnujeme aktivitám, které podporují rozvoj přirozených vztahů v komunitě. Setkáváme se při tradičních akcích, jako je velikonoční otvírání zahrady, Svatomartinské posvícení, výroba adventních věnců.

Dále pak pořádáme mnoho přednášek a workshopů s eko a bio tématikou.

Kompostování

Na zahradě také provozujeme sousedský kompost, kam můžete nosit bio odpad.

Zelená kancelář

Na zahradě je skvělý wi-fi signál, tak nepracujte doma, ale v zahradní pohodě.

OK Poradna

Otevřená komunitní poradna poskytuje sociální a terapeutické poradenství.

Nabízíme:

  • - pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích
  • - pomoc při vyřizování žádostí
  • - doprovody do institucí (úřad, lékař, škola…)
  • - pomoc při řešení bytové situace
  • - individuální, párové, rodinné terapie
  • - terapeutické skupiny zaměřené na zdraví životní styl a rodinné soužití
  • - seberozvojové skupinové aktivity
  • - terénní služby

OK poradna byla zřízena v roce 2019 Husitským centrem o.p.s. Poskytuje sociálně terapeutické poradenství a aktivizační činnosti a výjezdy, komunitní terén a pořádá veřejné komunitní akce s preventivním přesahem. Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé, dospělí a rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha. Díky dlouholeté působnosti organizace na pražském Žižkově pocházejí klienti ve velké míře z Prahy 3. Činnost poradny je do konce října 2020 financována ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být poskytované služby pro klienty zdarma. Pro rok 2021 je podaný nový navazující projekt EU, který předpokládá rozvíjení výše popsaných činností (v další etapě se chceme zaměřit na rozvíjení práce a metodiky s peer pracovníky).

Jak se můžete zapojit

Přijďte na zahrádkový oběd, vaříme od úterý do čtvrtka ve 13:00
Přijďte si na zahradu posedět, zahradničit, natrhat si bylinky. Otevřeno máme od úterý do čtvrtka 13:00 - 17:00.
Přidejte se do kuchařského týmu a pojďte s námi někdy uvařit zahrádkový oběd.
Kompostujte s námi.

Více se dozvíte od Lucie Haškové,
+420 774 860 906
lucie.haskova@husitskecentrum.cz

Celý tým