f
g

Náboženská obec

Od 1.9.2019 je objekt v rekonstrukci a ukončení
rekonstrukce je plánované do 30.4.2021

Něco z historie sboru

Náboženská obec CČS na Žižkově byla založena 25. července 1920. Její právní počátky vytvořila plenární schůze konaná 31. srpna téhož roku v hotelu Písek. Zde došlo k ustavení první rady starších. Obec získala pro konání bohoslužeb pronájem Betlémské kaple ČCE v Prokopově ulici. Zde se konaly bohoslužby CČS pravidelně každou neděli, nejprve pod vedením laických kazatelů. Od 7. listopadu 1920 tu sloužil první žižkovský farář Josef Šlapák.

Přes dobré vztahy s evangelíky pociťovala obec stále naléhavěji potřebu vlastního sboru. K jeho výstavbě došlo z iniciativy nového faráře Josefa Valenty zakoupením parcely (1923), na které vznikl objekt podle návrhu architekta Kaliby v letech 1923–25. Stavba byla ukončena na sklonku roku 1925 a 25. prosince mohl být nový sbor otevřen slavnostní bohoslužbou.

Budova, nesoucí jméno husitského vojevůdce Žižky, se skládá ze dvou komplexů: velké modlitebny a Komenského síně. Kromě těchto prostor k stavbě patřily kanceláře, byty pro místního duchovního, sborovníka a tajemníka farního úřadu. Otvírala se i ke schůzkám Jednoty mládeže a umožňovala činnost divadelního spolku Žižka. Dnes se snažíme na tuto činnost navázat.

#2
#2
#2

Co děláme

Jsme tu pro Vás. Jako na každé faře, nás můžete navštívit v úředních hodinách, nebo po předchozí domluvě. Zveme k rozhovorům o duchovních záležitostech a je možno se domluvt k přípravě na svátosti. Připravujeme na křest, svátost manželství, večeři Páně, biřmování, svátost smíření, nebo útěchu nemocných. Zajišťujeme i pohřební rozloučení se zesnulými, či uložení urny v místním kolumbariu, nebo na hřbitově.

Pravidelné akce

Specifikem naší náboženské obce jsou romsko-české bohoslůužby. Zde se snažíme propojovat romskou a tradiční křesťanskou spiritualitu. Na našich bohoslužbách se tančí, zpívá, kázání probíhá formou dialogu, protože každý názor je platný a každý má být vyslyšen

V současné době romsko-české bohoslužby probíhají v Husově institutu celoživotního vzdělání, Roháčova 66, Praha 3.

Křesťanská meditace – každé úterý od 16.30 hodin jsme zváni k 20-30 minutám křesťanské meditace. Více informací o křesťanské meditaci je na www.krestanskameditace.cz

Po dobu rekonstrukce se meditace nekonají.


Program komunitního centra

Podpora duchovního života romské komunity

Již tradičně pořádáme vzpomínkový obřad při příležitosti Dne romského holokaustu (2.8.).

A dále pak Roma Pride - pochod romské hrdosti (konec října).

V roce 2017 jsme vytvořili Zpěvník romské duchovní písně.


Zpěvník romských duchovních písní

Jak se můžete zapojit

Přijďte na romskou-českou bohoslužbu, každý druhý čtvrtek v měsíci od 17:00 více na facebooku .
Sledujte program, kde se dočtete o našich nepravidelných kulturně-duchovních akcích.

Můžete si dohodnout osobní schůzku s farářem:
Zdeněk Břeň
+420 777 790 415
zdenek.bren@gmail.com

Celý tým