O Nás

Historie

Galerie

Program

Kontakt

Náboženská obec

Duchovní nabídka

Jsme tu pro Vás. Jako na každé faře, nás můžete navštívit v úředních hodinách, nebo po předchozí domluvě. Zveme k rozhovorům o duchovních záležitostech a je možno se domluvit k přípravě na svátosti. Připravujeme na křest, svátost manželství, večeři Páně, biřmování, svátost smíření, nebo útěchu nemocných. Zajišťujeme i pohřební rozloučení se zesnulými, či uložení urny v místním kolumbariu, nebo na hřbitově.

Pravidelné akce

Nedělní bohoslužby – naše náboženská obec je specifická i tím, že pravidelné nedělní bohoslužby nekonáme. I tak, jsme každou neděli přítomni a otevřeni k rozhovoru či společné modlitbě. Bohoslužby Církve československé husitské s večeří Páně v Praze naleznete zde.

K romsko-české bohoslužbě se zajímavými hosty z ekumeny jste zváni 1x měsíčně, vždy v úterý odpoledne. Sledujte naše aktuální letáky nebo facebook.

Křesťanská meditace – každé úterý od 16.30 hodin jsme zváni k 20-30 minutám křesťanské meditace. Více informací o křesťanské meditaci je na www.krestanskameditace.cz, nebo na facebooku.


zdenek.bren@gmail.com 777 790 415 - Farář


Náboženská obec

Duchovní nabídka

Jsme tu pro Vás. Jako na každé faře, nás můžete navštívit v úředních hodinách, nebo po předchozí domluvě. Zveme k rozhovorům o duchovních záležitostech a je možno se domluvit k přípravě na svátosti. Připravujeme na křest, svátost manželství, večeři Páně, biřmování, svátost smíření, nebo útěchu nemocných. Zajišťujeme i pohřební rozloučení se zesnulými, či uložení urny v místním kolumbariu, nebo na hřbitově.

Pravidelné akce

Nedělní bohoslužby – naše náboženská obec je specifická i tím, že pravidelné nedělní bohoslužby nekonáme. I tak, jsme každou neděli přítomni a otevřeni k rozhovoru či společné modlitbě. Bohoslužby Církve československé husitské s večeří Páně v Praze naleznete zde.

K romsko-české bohoslužbě se zajímavými hosty z ekumeny jste zváni 1x měsíčně, vždy v úterý odpoledne. Sledujte naše aktuální letáky nebo facebook.

Křesťanská meditace – každé úterý od 16.30 hodin jsme zváni k 20-30 minutám křesťanské meditace. Více informací o křesťanské meditaci je na www.krestanskameditace.cz, nebo na facebooku.


zdenek.bren@gmail.com 777 790 415 - Farář


Něco z historie sboru

Náboženská obec CČS na Žižkově byla založena 25. července 1920. Její právní počátky vytvořila plenární schůze konaná 31. srpna téhož roku v hotelu Písek. Zde došlo k ustavení první rady starších. Obec získala pro konání bohoslužeb pronájem Betlémské kaple ČCE v Prokopově ulici. Zde se konaly bohoslužby CČS pravidelně každou neděli, nejprve pod vedením laických kazatelů. Od 7. listopadu 1920 tu sloužil první žižkovský farář Josef Šlapák.

Přes dobré vztahy s evangelíky pociťovala obec stále naléhavěji potřebu vlastního sboru. K jeho výstavbě došlo z iniciativy nového faráře Josefa Valenty zakoupením parcely (1923), na které vznikl objekt podle návrhu architekta Kaliby v letech 1923–25. Stavba byla ukončena na sklonku roku 1925 a 25. prosince mohl být nový sbor otevřen slavnostní bohoslužbou.


Budova, nesoucí jméno husitského vojevůdce Žižky, se skládá ze dvou komplexů: velké modlitebny a Komenského síně. Kromě těchto prostor k stavbě patřily kanceláře, byty pro místního duchovního, sborovníka a tajemníka farního úřadu. Otvírala se i ke schůzkám Jednoty mládeže a umožňovala činnost divadelního spolku Žižka. Dnes se snažíme na tuto činnost navázat.

GALERIE

Aktuální program:

Komunitní centrum na Žižkově - kontakty